Archive | Nuacht

Cúrsaí 2015 – foirm iarratais ar fáil!

Is féidir an fhoirm iarratais do chúrsaí 2015 a íoslódáil anois.   Beidh na foirmeacha sna scoileanna go luath – ach más suim leat bheith chun tosaigh ar gach duine eile, thig leat an fhoirm a íoslódáil agus a phriontáil agus a chur ar aghaidh chuig Rúnaí an choláiste.

Cuirtear an fhoirm ar ais chuig WAYNE PICKERING, 18 Dundrinne Rise, Caisleán Uidhlín, Contae an Dúin, BT31 9LY.    Is féidir glaoch a chur ar an Rúnaí ar: (07715) 927339

Click here to download 2015 brochure and application form.

 

You can download our brochure and application form for 2015 courses now.  Brochures will be in schools very soon but if you’d like to be ahead of the crowd, download and print off your own application form and send it to the College secretary.

Please send all applications to WAYNE PICKERING, 18 Dundrinne Rise, Caisleán Uidhlín, Contae an Dúin, BT31 9LY.    You can telephone the Secretary on: (07715) 927339

Click here to download 2015 brochure and application form.

 

We are not accepting online bookings for 2015 courses.  Bookings will only be accepted using the college application form.

Posted in Nuacht0 Comments

Cáisc shona i Loch an Iúir

Cáisc shona i Loch an Iúir

Bhí cúrsa ar dóigh againn i gColáiste Mhuire Loch an Iúir ar chúrsa na Cásca i mbliana.  Cé go raibh grúpa beag scoláirí ann ar na cúrsaí AS agus A2, bhí atmaisféar deimhneach i gcónaí agus cuireadh go mór le cumas Gaeilge na scoláirí.

Tá roinnt grianghraif ón chúrsa thíos, buíochas le Sinéad Ní Bhraoin.

Posted in Ceol, Craic, Damhsa, Gaeilge, Nuacht0 Comments

Cúrsa na Cásca 2012

Cúrsa na Cásca 2012

Táimid uilig cois locha i nGaeltacht na Rosann, áit a bhfuil dianchúrsa scrúduithe ag gabháil ar aghaidh i gColáiste Mhuire Loch an Iúir.

Tá an cúrsa dírithe go príomha ar scoláirí atá ag déanamh réidh do scrúduithe AS agus A2 i gceann cúpla mí, agus tá ranganna ar fáil gach lá ar gach eilimint den scrudú.

Is é Dáithí Ó Muirí príomhoide an chúrsa, agus tá Stiofán Ó hAodha agus Gearóid Mac Eoin ag teagasc na ranganna A2, le Máire Nig Uidhir agus Seán Ceitinn ag teagasc na ranganna AS.  Tá Cillian Breatnach ann mar mhúinteoir comhrá, chomh maith le Peadar Mac Muiris, mar mhúinteoir teanga agus Áine Uí Choinn mar mhúinteoir litríochta.

Tá seacht dteach i Loch an Iúir ag cur lóistín ar fáil do na scoláirí.  Rachaidh an cúrsa ar aghaidh go dtí an Aoine 13 Aibreán.

Posted in Ceol, Craic, Gaeilge, Nuacht0 Comments

Coláiste Mhuire ag Lá Mór na Gaeilge!

Bhí Coláiste Mhuire Loch an Iúir i láthair ag Lá Mór na Gaeilge, a bhí ar siúl i Margadh Naomh Seoirse i mBéal Feirste ar 10 Deireadh Fómhair 2010 (10/10/10 !).

Thapaigh muid an deis le bróisiúir úra 2011 a sheoladh go hoifigiúil agus bhuail muid le cuid mhór cairde de chuid an Choláiste a thug cuairt ar an seastán s’againne.

Féach ar na grianghraif iontacha a tharraing muid.

Posted in Nuacht0 Comments

Cúrsa Lúnasa 2010

Posted in Nuacht4 Comments

Cluichí na gContaetha

Bhain Ard Mhacha Cluichí na gContaetha anocht!


Posted in Ceol, Comórtais, Craic, Gaeilge, Nuacht0 Comments

Lá Spoirt

Blathnaid chun tosaigh

Chuaigh muid chuig an Pairc Peile inniu don lá spoirt agus bhí lá iontach againn!

Thosaigh sé ag cur fearthaine ach níor stad muid. Bhain rang a cúig agus ní beag an tionchar a bhí ag Josh sa bhua.

Neart Pictiúirí thíos!

Posted in Nuacht1 Comment

Dioscó

Bhí an céad dioscó againn inné agus chuaigh muid chuig an áit spéisialta darbh ainm ‘An Halla Mór’!

Ní raibh DJ againn agus bhí na gceannairí i mbún an ceoil ach bhi muid ag damhsa an oíche ar fad!

Bhain na scolairí uilig suilt as an oíche agus ní thig leo fanacht go dtí an chéad dioscó eile!

Beidh Céilí bréag eadaí againn oiche amarach. Tar ar ais fá choinne níos mo eolais amárach.

Posted in Nuacht0 Comments

Chuaigh muid chuig an trá inniu!!

Bhí lá den Scoith againn!!!! Neart pictiúrí thíos

Posted in Nuacht4 Comments

Cúrsa A faoi lánseol anseo i gCosta del Loch an Iúir

Táimid uilig anseo i Loch an Iúir ag baint suilt as an chéad cúrsa an tseachtain seo.

Tá níos mo na trí céad scolairí againn agus tá an t-atmaisféar go hiontach. Bíonn ranganna againn gach maidin agus siamsaíocht san oíche.

Tá an grian ag scoilteadh na gcloch agus táimid uilig ag baint úsáid as ar gcuid ungadh gréine! Táimid ag dul chuig an trá inniu agus táimid uilig ag dúil go mor leis!!

Coinnigh súil ar an suíomh seo beidh níos mo nuacht againn amárach

We are all here in loch an iúir enjoying the first week of the A Course!

We have more than 300 Students on the course and the atmosphere is brilliant. The Students have classes in the mornings and entertainment in the evenings.

The Sun is shining and we’re all making good use of the sun cream! We are all looking forward to going to the beach today.

Keep an eye on the website for more updates!

Posted in Nuacht0 Comments

Coláiste Mhuire TV


Fáilte go colaistemhuire.net

Tá Coláiste Mhuire Loch an Iúir ag soláthar cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga ó 1945. Tá an coláiste suite i nGaeltacht álainn na Rosann, i gcontae Dhún na nGall. Eagraítear cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga idir 11 - 18 aois ag an Cháisc agus le linn mhíonna an tsamhraidh.

Facebook