Archive | Nuacht

Cúrsa na Cásca 2014 ar ceal

Ar an drochuair, bhí ar an choiste cinneadh a glacadh gan rith leis an chúrsa i mbliana mar gheall ar easpa daltaí a bhí cláraithe. Níor glacadh an cinneadh seo go furasta ach ní raibh rogha ar bith eile ann. Tá súil againn nach bhfuil seo ina chur isteach mór.

Unfortunately, the college committee had to take the decision not to run with the Easter Course this year. There were insufficient numbers to make the course viable. This decision was not taken easily but there was no other choice. I hope this is not too much of an inconvenience.

We are currently processing the repayment of deposits paid. This will be processed in 10-14 days.

Posted in Nuacht0 Comments

Foirmeacha 2014 ar fáil!

Is féidir an fhoirm iarratais do chúrsaí 2014 a íoslódáil anois.   Beidh na foirmeacha sna scoileanna go luath – ach más suim leat bheith chun tosaigh ar gach duine eile, thig leat an fhoirm a íoslódáil agus a phriontáil agus a chur ar aghaidh chuig Rúnaí an choláiste.

Tá Rúnaí úr ag Coláiste Mhuire do chúrsaí 2014.  Cuirtear an fhoirm ar ais chuig WAYNE PICKERING, 18 Dundrinne Rise, Caisleán Uidhlín, Contae an Dúin, BT31 9LY.    Is féidir glaoch a chur ar an Rúnaí ar: (07715) 927339

Click here to download 2014 brochure and application form.

 

You can download our brochure and application form for 2014 courses now.  Brochures will be in schools very soon but if you’d like to be ahead of the crowd, download and print off your own application form and send it to the College secretary.

Coláiste Mhuire has a new secretary for 2014 courses.  Please send all applications to WAYNE PICKERING, 18 Dundrinne Rise, Caisleán Uidhlín, Contae an Dúin, BT31 9LY.    You can telephone the Secretary on: (07715) 927339

Click here to download 2014 brochure and application form.

 

We are not accepting online bookings for 2014 courses.  Bookings will only be accepted using the college application form.

Posted in Nuacht0 Comments

Cáisc shona i Loch an Iúir

Cáisc shona i Loch an Iúir

Bhí cúrsa ar dóigh againn i gColáiste Mhuire Loch an Iúir ar chúrsa na Cásca i mbliana.  Cé go raibh grúpa beag scoláirí ann ar na cúrsaí AS agus A2, bhí atmaisféar deimhneach i gcónaí agus cuireadh go mór le cumas Gaeilge na scoláirí.

Tá roinnt grianghraif ón chúrsa thíos, buíochas le Sinéad Ní Bhraoin.

Posted in Ceol, Craic, Damhsa, Gaeilge, Nuacht0 Comments

Cúrsa na Cásca 2012

Cúrsa na Cásca 2012

Táimid uilig cois locha i nGaeltacht na Rosann, áit a bhfuil dianchúrsa scrúduithe ag gabháil ar aghaidh i gColáiste Mhuire Loch an Iúir.

Tá an cúrsa dírithe go príomha ar scoláirí atá ag déanamh réidh do scrúduithe AS agus A2 i gceann cúpla mí, agus tá ranganna ar fáil gach lá ar gach eilimint den scrudú.

Is é Dáithí Ó Muirí príomhoide an chúrsa, agus tá Stiofán Ó hAodha agus Gearóid Mac Eoin ag teagasc na ranganna A2, le Máire Nig Uidhir agus Seán Ceitinn ag teagasc na ranganna AS.  Tá Cillian Breatnach ann mar mhúinteoir comhrá, chomh maith le Peadar Mac Muiris, mar mhúinteoir teanga agus Áine Uí Choinn mar mhúinteoir litríochta.

Tá seacht dteach i Loch an Iúir ag cur lóistín ar fáil do na scoláirí.  Rachaidh an cúrsa ar aghaidh go dtí an Aoine 13 Aibreán.

Posted in Ceol, Craic, Gaeilge, Nuacht0 Comments

Coláiste Mhuire ag Lá Mór na Gaeilge!

Bhí Coláiste Mhuire Loch an Iúir i láthair ag Lá Mór na Gaeilge, a bhí ar siúl i Margadh Naomh Seoirse i mBéal Feirste ar 10 Deireadh Fómhair 2010 (10/10/10 !).

Thapaigh muid an deis le bróisiúir úra 2011 a sheoladh go hoifigiúil agus bhuail muid le cuid mhór cairde de chuid an Choláiste a thug cuairt ar an seastán s’againne.

Féach ar na grianghraif iontacha a tharraing muid.

Posted in Nuacht0 Comments

Cúrsa Lúnasa 2010

Posted in Nuacht4 Comments

Cluichí na gContaetha

Bhain Ard Mhacha Cluichí na gContaetha anocht!


Posted in Ceol, Comórtais, Craic, Gaeilge, Nuacht0 Comments

Lá Spoirt

Blathnaid chun tosaigh

Chuaigh muid chuig an Pairc Peile inniu don lá spoirt agus bhí lá iontach againn!

Thosaigh sé ag cur fearthaine ach níor stad muid. Bhain rang a cúig agus ní beag an tionchar a bhí ag Josh sa bhua.

Neart Pictiúirí thíos!

Posted in Nuacht1 Comment

Dioscó

Bhí an céad dioscó againn inné agus chuaigh muid chuig an áit spéisialta darbh ainm ‘An Halla Mór’!

Ní raibh DJ againn agus bhí na gceannairí i mbún an ceoil ach bhi muid ag damhsa an oíche ar fad!

Bhain na scolairí uilig suilt as an oíche agus ní thig leo fanacht go dtí an chéad dioscó eile!

Beidh Céilí bréag eadaí againn oiche amarach. Tar ar ais fá choinne níos mo eolais amárach.

Posted in Nuacht0 Comments

Chuaigh muid chuig an trá inniu!!

Bhí lá den Scoith againn!!!! Neart pictiúrí thíos

Posted in Nuacht4 Comments

Coláiste Mhuire TV


Fáilte go colaistemhuire.net

Tá Coláiste Mhuire Loch an Iúir ag soláthar cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga ó 1945. Tá an coláiste suite i nGaeltacht álainn na Rosann, i gcontae Dhún na nGall. Eagraítear cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga idir 11 - 18 aois ag an Cháisc agus le linn mhíonna an tsamhraidh.

Facebook