Contact Us

Seoladh an Choláiste / College Address:

COLÁISTE MHUIRE
LOCH AN IÚIR
ANAGAIRE
LEITIR CEANNAIN
CO DHÚN NA nGALL

Fón:  (00) 353 74 95 48236*
Please only use this address, and phone number, when courses are taking place in Loch an Iúir.

Please use this number to contact the Course Principal. Non-emergency telephone calls for students will not be taken on this number.

For all information relating to courses (applications, fees, course information, travel arrangements etc), please contact:

GERARD MCKEOWN

Rúnaí, Coláiste Mhuire

108 Camlough Road,
Bessbrook
Iúr Cinn Trá
BT35 7EE

Fón: 07490 133 578

Ríomhphost: runai@colaistemhuire.net

Más suim leat bheith ag obair le Coláiste Mhuire, iarrtar ort an fhoirm fhostaíochta thíos a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig:

MICHEÁL Ó MÁIRTÍN
Reáchtaire, Coláiste Mhuire
1, Oakview
Killymeal Road
Dún Geanainn
BT71 6SH

nó ríomhphost a chur chuig micheal.lochaniuir@gmail.com

Screen Shot 2015-12-11 at 20.29.44

 

 

 

Screen Shot 2015-12-11 at 20.30.16

 

 

 

 

Alternatively, you can use the boxes below to contact us: