Contact Us

Seoladh an Choláiste / College Address:

COLÁISTE MHUIRE
LOCH AN IÚIR
ANAGAIRE
LEITIR CEANNAIN
CO DHÚN NA nGALL

Fón:  (00) 353 74 95 48236*

* Please only use this address, and phone number, when courses are taking place in Loch an Iúir.
* Please use this number to contact the Course Principal.  Non-emergency telephone calls for students will not be taken on this number.


For all information relating to 2014 courses (applications, fees, course information, travel arrangements etc), please contact:


WAYNE PICKERING

18 Dundrinne Rise
Caisleán Uidhlín
Contae an Dúin
BT31 9LY

Fón: (07715) 927339

Ríomhphost: runai@colaistemhuire.net

 

 

Más suim leat bheith ag obair le Coláiste Mhuire, cuirfear fáilte roimh litir iarratais agus CV.  Scríobh chuig:

MICHEÁL Ó MÁIRTÍN
Reachtaire, Coláiste Mhuire
1, Oakview
Killymeal Road
Dún Geanainn
BT71 6SH

Alternatively, you can use the boxes below to contact us:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Coláiste Mhuire TV


Fáilte go colaistemhuire.net

Tá Coláiste Mhuire Loch an Iúir ag soláthar cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga ó 1945. Tá an coláiste suite i nGaeltacht álainn na Rosann, i gcontae Dhún na nGall. Eagraítear cúrsaí Gaeilge do dhaoine óga idir 11 - 18 aois ag an Cháisc agus le linn mhíonna an tsamhraidh.

Facebook