Foirmeacha Iarratais 2017 / Application Forms 2017

Is féidir foirmeacha iarratais chúrsaí 2017 a íoslódáil agus a chlóbhualadh anseo. Cuirtear foirmeacha iarratais ar aghaidh chuig comhordaitheoir na gcúrsai

Gerard McKeown, PO BOX 217, Iúr Cinn Trá, BT35 5DJ.

Is féidir glaoch a chur ar 07490 133 578

2017 Application forms can be downloaded and printed here. Application forms should be sent to

Gerard McKeown, PO BOX 217, Newry, BT35 5DJ You can make telephone enquiries on 07490 133 578.

Click here to download the 2017 Application Form.

loch-an-luir-2017-a5-wallet-3-1

Click to enlarge

loch-an-luir-2017-a5-wallet-3-2

Click to enlarge