Teacht na maidine deireanaí…

Tá an mhaidin dheireanach tagtha agus caithfimid déanamh réidh le dul abhaile.

Beidh na busanna ag imeacht ón choláiste ar 6.00 r.n. maidin amárach le pilleadh ar na sé chontae.

Bhí craic againn sna ranganna deireanacha inniu.  Féach ar na grianghraif thíos.